Правова допомога Друк

Наша організація спрямована на надання правової допомоги нашим членам, а також висвітлення та обговорення спірних чи актуальних юридичних питань різних галузей права, надання усних та письмових довідок по законодавству, складанні юридичних процесуальних документів, проектів угод та інших документів правового характеру тощо.

Юридична допомога кожному

Захист у судах, реєстрація підприємств, юридична консультація, абонентне юридичне обслуговування, представницькі послуги - це лише невеликий список тих послуг, які ми будемо раді надати Вам.

Основними напрямками, в яких ми є професіоналами на сьогодні, є:

правовий захист (податкові спори, захист права власності, спори по нерухомості, корпоративні спори, захист від протиправних дій державних органів, господарські спори, послуги адвоката по правовому обслуговуванню підприємств, надання юридичних послуг по спадкових суперечках, приватизація, юридичний супровід проведення зборів акціонерів, правова експертиза, надання юридичних послуг щодо поділу майна, розірвання шлюбу, спори про дітей та ін);

абонентське юридичне обслуговування (тобто комплексний юридичний супровід діяльності підприємства з усіх правових питань, що виникають в процесі господарської діяльності, що дозволяє уникнути прийняття необачних рішень, знизити фінансові та комерційні ризики та розв'язати уже існуючі проблеми, складання договорів, контрактів, угод, лізингових договорів, експертиза , стягнення дебіторської заборгованості, представлення інтересів клієнтів в суднових органах України з усіх галузей права);

реєстрація, перереєстрація підприємств усіх форм власності (ТОВ, ПАТ, ДП, представництв, підприємств з іноземними інвестиціями, ФО-П);

правова підтримка клієнтів при проведенні податкових перевірок, а також суперечок з іншими контролюючими органами (захист прав у судах, ведення судових справ усіх категорій і виконання судових рішень, досудове врегулювання суперечок, суперечки з банківськими установами з кредитних правовідносин);

юридичні консультації (господарське право, митне та адміністративне право, податкове право ...).