Податковий календар на травень 2012 року Друк

3 травня, четвер Останній день подання звітності декларації про майновий стан і доходи громадян за 2011 рік 10 травня, четвер Останній день подання декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2012 року та фінансову звітність; спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п.154.6 ст.154 Податкового кодексу України , за І квартал 2012 року; розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за І квартал 2012 року; декларації з ПДВ за І квартал 2012 року платниками, для яких податковий (звітний) періодом дорівнює календарному кварталу;

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 2 та 3 груп за І квартал 2012 року; податкової декларації платниками, віднесеними до групи за І квартал 2012 року, у разі перевищення протягом року обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп; податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за І квартал 2012 року; декларації про майновий стан і доходи громадян за декларації про майновий стан і доходи громадян за І квартал 2012 рік фізичні особи – підприємці, зареєстровані протягом І кварталу або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок; звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за 1 квартал 2012 року; податкової декларації з податку на доходи(прибуток) страховика за 1 квартал 2012 року; звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 1 квартал 2012 року; декларації з податку на прибуток банку 1 квартал 2012 року; податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 1 квартал 2012 року; розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 1 квартал 2012 року; звіту № 1-ПП « Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності за 1 квартал 2012 року ; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, нерезидентами або їх представництвами, які є податковими агентами за 1 квартал 2012 року; податкової декларації збору за спеціальне використання води за 1 квартал 2012 року; податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за 1 квартал 2012 року; податкової декларації екологічного податку за 1 квартал 2012 року ; податкового розрахунку плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 1 квартал 2012 року; податкового розрахунку плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за 1 квартал 2012 року; податкової декларації збору за місця паркування транспортних засобів за 1 квартал 2012 року; податкової декларації туристичного збору за 1 квартал 2012 року; 14 травня, понеділок Останній день сплати: - авансових платежів податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами - СПД, які працюють на загальній системі оподаткування; 15 травня, вівторок Останній день сплати: вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування, торгівля валютними цінностями) на червень 2012 року; вартості торгового патенту на здійснення діяльності побутових послуг на червень 2012 року ; 15 травня, вівторок Останній день подання звітності: звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг облік розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ф. № 3ВР-1 за квітень 2012 року; довідки про використані розрахункові книжки. 18 травня, п'ятниця Останній день сплати: податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2012 року; частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій за 1 квартал 2012 року; частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 1 квартал 2012 року; ПДВ за 1 квартал 2012 року платниками, у яких базовий (звітний) податковий період дорівнює календарному кварталу; єдиного податку платниками 3 і 4 груп за І квартал 2012 року; авансового внеску єдиного податку платниками першої та другої групи єдиного податку за квітень 2012 року; Єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% задекларовані в І кварталі 2012 року; збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 1 квартал 2012 року; збору за спеціальне використання води за 1 квартал 2012 року; плати за користування надрами за 1 квартал 2012 року; екологічного податку за 1 квартал 2012 року; збору за місця для паркування транспортних засобів за 1 квартал 2012 року; туристичного збору за 1 квартал 2012 року; 21 травня, понеділок Закінчується строк подання: декларації з ПДВ за квітень 2012року платниками, для яких звітним періодом є місяць; копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за квітень 2012 року незалежно від звітного періоду; податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі в квітні; податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за квітень 2012 року; податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за квітень 2012 року; податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за квітень 2012 року. декларації акцизного збору за квітень 2012 року; розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за квітень 2012 року. 30 травня, середа Останній день сплати ПДВ за квітень 2012 року платниками, у яких базовий податковий період дорівнює календарному місяцю; збору у вигляді цільової надбавки діючого тарифу на природний газ за квітень 2012 року; акцизного збору за квітень 2012 року; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за квітень 2012 року; збору за користування радіочастотним ресурсом України за квітень 2012 року; плати за землю за квітень; земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності ( крім громадян) за квітень 2012 року; фіксованого сільськогосподарського податку; збору у вигляді цільової надбавки діючого тарифу на електричну та теплову енергію за квітень 2012 року; податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2012 року.